OBČANSKÉ PRÁVO

Advokátní kancelář JUDr. Davida Koury se sídlem v Plzni se v oblasti OBČANSKÉHO PRÁVA zabývá:
* převody nemovitostí
* zástavní a bytové právo
* věcná břemena
* nájemní smlouvy
* vymáhání pohledávek a exekuce
* zastupování před soudy a jinými orgány
* náhrada škody
* dědické řízení
* advokátní úschovy peněz (například při prodeji nemovitostí)
* odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení
* zastupování společenství vlastníků jednotek

Více z této kategorie: « RODINNÉ PRÁVO